Aanpassing ruiter- en wandelroute Drents-Friese Wold

In het Drents-Friese Wold start Staatsbosbeheer binnenkort met de aanleg van een nieuw stukje ruiterroute in het deelgebied de Noordelijke Veldhuizen bij Hoogersmilde. De lengte van de route bedraagt ongeveer drie kilometer en hiermee ontstaat een extra lusje in dit gebied tussen de al bestaande zwarte en oranje ruiterroute.

Daarnaast wordt ook de wandelroute Oude Willem aangepast. Dit is de gele wandelroute van 6 kilometer die start bij de Boscamping Appelscha. In het gebied moeten de veerasters worden aangepast en daardoor ontstaan in de huidige route teveel overstapjes. Vandaar dat de route meer naar het noordoosten wordt verplaatst. Tegelijkertijd wordt meer variatie in de route aangebracht.

De aanleg van de nieuwe routes maakt deel uit van de afspraken die zijn gemaakt in het proces rond de stille kern in het Drents-Friese Wold. In de afgelopen 2,5 jaar is met diverse gebruikersgroepen, recreatieondernemers en vertegenwoordigers van belangenverenigingen gesproken over het verplaatsen van routes uit de kern van het gebied naar de randen. Daarbij is afgesproken dat eerst een nieuwe route wordt aangelegd voordat de bestaande route wordt opgeheven. Al eerder werden in dit kader een fietspad en een andere ruiterroute aangepast.

Blauwe dagroute Drents friese Wold

De Blauwe dagroute in het Drents Friese Wold is vernieuwd.
Het is een gevarieerde route geworden waarbij je nu niet alleen door het dorp Wateren maar ook een stukje door het dorp Doldersum rijd.
3 november 2020 is er een groepje vrijwilligers samen met de boswachter het bos in geweest om de palen om te zetten. En een paar dagen later zijn de blauwe bordjes met het hoefijzer en pijltje geplaatst.

actuele_ruiterroutes_drents-friese_wold_november_2020

 

 

 

Paardentrailerparkeerplaats Buitencentrum Appelscha verhuist per 1 mei

Bij het Buitencentrum in Appelscha ligt een mooie parkeervoorziening voor ruiters en menners. Helaas loopt de ruiter- en men route ook over een speelweide waar kinderen spelen. Deze onveilige situatie gaan we oplossen.

Structurele oplossing

De route omleggen is geen optie omdat er simpelweg geen ruimte meer is met zoveel andere recreatieroutes in de buurt. Daarom is gezocht naar een structurele oplossing voor de lange termijn. Dat betekent een veilige plek met meer ruimte en dicht bij de N381. Na overleg met de gebruikersgroep ruiters- en menners Drents-Friese Wold is gekozen voor een bestaande parkeervoorziening aan de Canadaweg direct aansluitend op de ruiterroutes en met voldoende ruimte. Lokaal ook wel bekend als het Halve Maantje. Zie kaartje nieuwe paardentrailerparkeerplaats

Pleisterplaats

En om het de ruiters mogelijk te maken het Buitencentrum en de horeca te blijven bezoeken wordt een eenvoudige pleisterplaats ingericht op korte loopafstand van het centrum. Deze is te bereiken via de route uit het bos.

Werk in uitvoering

De werkzaamheden zijn in volle gang. Per 1 mei is alles klaar. De inritten van de parkeervoorziening het Halve Maantje zijn bestraat met grastegels, zodat ook in natte omstandigheden het parkeerterrein goed te bereiken is. Binnenkort worden er borden geplaatst zodat de locatie te vinden is voor iedereen. De pleisterplaats is een voorziening voor max. zes paarden. Mocht later blijken dat er meer plekken nodig zijn dan zal er gekeken worden met belanghebbenden naar mogelijkheden.

Meer informatie: [email protected]

Nieuwe men- en ruiterroute volgt sporen desperado’s

Nieuwe men- en ruiterroute volgt sporen desperado’s

Doldersum – Een prachtig plaatje zaterdag in het hart van Doldersum. Daar verwelkomde rond het middaguur wijkmeester Willem Huitema de op een paard gezeten Johannes van den Bosch en andere genodigden en belangstellenden die op de opening van de paardrijroute ‘In het spoor van de Desperado’s’ waren afgekomen.
De nieuwe paardrijroute is een initiatief van Stichting Weldadig Oord mede mogelijk gemaakt door Recreatieschap Drenthe. De route is 27 kilometer lang voert menners en ruiters langs van Noordwolde-Vledderveen-Doldersum-Zorgvlied en volgt de sporen van de ‘desperado’s’.

Deze vluchtelingen uit de Koloniën wilden zich in een ver verleden niet meer aan het strenge regime van de Maatschappij van Weldadigheid onderwerpen. Zij sloegen in het holst van de nacht op de vlucht naar de bossen rondom Vledderveen. Zagen deze deserteurs kans om in één nacht een plaggenhut met rokende schoorsteen te bouwen, dan werd hun aanwezigheid gedoogd. Door het vlechten van manden van wilgentenen konden ze in hun levensbehoefte voorzien.

Weldadig Oord
Op initiatief van Stichting Weldadig Oord is de nieuwe men- en ruiterroute samengesteld. In de stichting zijn meer dan 40 recreatieve en toeristische ondernemers uit de Vrije Koloniën van Weldadigheid verenigd. Zij hebben zich ten doel gesteld om het (meerdaagse) toerisme en de leefbaarheid van het gebied te stimuleren.

Dit gebeurt onder meer door de cultuurhistorische geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling van het gebied van de Vrije Koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid onder een breder publiek meer bekendheid te geven. Hierdoor moet het gebied nog meer op de kaart gezet worden en bezoekers een gastvrij en weldadig verblijf gegeven worden. Dat gebeurt onder meer met het aanbieden van bijzondere arrangementen, routes en beleefactiviteiten.

Bij de overhandiging van de route waren ook wethouder Jack Jongbloed uit Weststellingwerf, Minne Wiersma van de Maatschappij van Weldadigheid en Gerrie Ebbeling van de gemeente Westerveld aanwezig.