Aanpassing ruiter- en wandelroute Drents-Friese Wold

In het Drents-Friese Wold start Staatsbosbeheer binnenkort met de aanleg van een nieuw stukje ruiterroute in het deelgebied de Noordelijke Veldhuizen bij Hoogersmilde. De lengte van de route bedraagt ongeveer drie kilometer en hiermee ontstaat een extra lusje in dit gebied tussen de al bestaande zwarte en oranje ruiterroute.

Daarnaast wordt ook de wandelroute Oude Willem aangepast. Dit is de gele wandelroute van 6 kilometer die start bij de Boscamping Appelscha. In het gebied moeten de veerasters worden aangepast en daardoor ontstaan in de huidige route teveel overstapjes. Vandaar dat de route meer naar het noordoosten wordt verplaatst. Tegelijkertijd wordt meer variatie in de route aangebracht.

De aanleg van de nieuwe routes maakt deel uit van de afspraken die zijn gemaakt in het proces rond de stille kern in het Drents-Friese Wold. In de afgelopen 2,5 jaar is met diverse gebruikersgroepen, recreatieondernemers en vertegenwoordigers van belangenverenigingen gesproken over het verplaatsen van routes uit de kern van het gebied naar de randen. Daarbij is afgesproken dat eerst een nieuwe route wordt aangelegd voordat de bestaande route wordt opgeheven. Al eerder werden in dit kader een fietspad en een andere ruiterroute aangepast.