Paardrijden Drenthe

Stichting Paardenroutes Drenthe

Over ons

Stichting Paardenroutes Drenthe zet zich in om het netwerk van ruiter- en menroutes in Drenthe, en het deel dat zich bevindt in Friesland grenzend aan het Drents-Friese Wold, up to date, aantrekkelijk en toegankelijk te houden.

Zij doet dat door:

  • samen te werken met terreineigenaren, terrein beherende organisaties en (semi-)overheden, zoals Staatsbosbeheer, natuurbeschermingsorganisatie, gemeenten, Recreatieschap Drenthe en de provincie Drenthe, alsmede organisaties met gelijksoortige doelstellingen, waaronder de hippische sportbond (KNHS);
  • het werven, stimuleren en ondersteunen van (groepen) gebruikers die op vrijwillige basis activiteiten willen verrichten bij het feitelijke onderhoud en bewegwijzering van ruiter- en menpaden;
  • op te treden als belangenbehartiger van individuele en collectieve gebruikers van ruiter- en menpaden die al dan niet met eigen paard of pony in Drenthe woonachtig zijn of daar recreëren.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Samenwerkingspartners Stichting Paardenroutes Drenthe