Paardrijden in Drenthe Hondsrug

Stichting Paardenroutes Drenthe

Bargerveen


Het Bargerveen is een natuurgebied van Staatsbosbeheer in de gemeente Emmen, provincie Drenthe. Het is 2.100 hectare groot en bestaat grotendeels uit hoogveen. Het is het laatste restant van enige omvang in Nederland van het vroegere Bourtangermoeras, waarvan de oorspronkelijke grootte geschat wordt op tussen de 1.600 km2 en 3.000 km2 Het Bargerveen bestaat uit drie delen: in het noorden het Meerstalblok, in het midden het Amsterdamsche Veld en in het zuiden het Schoonebeekerveld.

In 1992 werd de vervening beëindigd en kwam het gebied in handen van Staatsbosbeheer dat al gedeelten in bezit had. Het eerste deel dat Staatsbosbeheer verworven had was het noordelijke Meerstalblok, een gebied met rustend hoogveen van ongeveer 60 hectare. Dat werd uitgebreid met terreinen die zuidelijk en oostelijk ervan lagen.

Paardrijden en mennen in het Bargerveen


Wat is er nu mooier dan genieten van de prachtige natuur, de rust en het gevoel van vrijheid die je ervaart wanneer je met jouw paard of menwagen erop uit trekt. Ons land kent vele mooie natuurgebieden en reservaten, waaronder het Drentse Bargeveen.

Al lange tijd bestaat de wens om paardenrecreatie toe te staan in het Bargerveen. Sinds 2019 heeft Staatsbosbeheer hier gehoor aan gegeven en is de eerste route voor ruiters en menners een feit.

Er bestaat nu één route die aangegeven wordt door middel van het volgende bordjes:

Zwart is de route voor de ruiters.

Groen is de route voor de menners en

Deze route is aangelegd om te ondervinden of ruiters en menners zonder dat de natuur beschadigd wordt zich aan de regels kunnen houden. Volg deze bordjes nauwkeurig. Blijf op de witte zandpaden en rijdt niet in het veen. Paarden kunnen hierin wegzakken en zich blesseren of de natuur beschadigen. Ook de wateren zijn vaak diep en/of moerassig.

Natuurlijk willen wij als werkgroep de ruiterroute graag uitbreiden. Wanneer er animo is voor meerdere of langere routes dan horen wij dat graag, je kunt dit aangeven door een mail te sturen naar [email protected]. Wij zullen de verzoeken tot uitbreiding voorleggen aan Staatsbosbeheer en het Waterschap.

Er is geen vergunning nodig om in het Bargerveen te rijden, wel gelden er enkele regels. Die zullen wij hieronder verder beschrijven.

In het Bargerveen lopen diverse rassen koeien en schapen in verschillende begrazingsgebieden deze zijn omheind. Het is niet toegestaan deze gebieden te betreden met paard of wagen. Blijf rustig doorrijden, trek geen aandacht. Deze dieren mogen bovendien niet worden gevoerd.

Over ideeën of tips m.b.t. de route kunt u ook een berichtje achterlaten op onze Facebook pagina       “ Ruiter & Menroute Bargerveen”.

Het zou fijn zijn als gebruikers van de route een (positief) berichtje, foto en/of filmpje achterlaten op deze Facebookpagina. U kunt ons ook mailen: [email protected]

https://www.facebook.com/groups/511179929354107


De ruiter- en menroute (parkeerplaats)


Het startpunt van de zwarte route bevindt zich hier aan de Laardijk/Hogeweg te Zwartemeer.
Een paar honderd meter voorbij mini camping Bosveen vindt je een grote parkeerplaats.

https://goo.gl/maps/DphNW9sQYfKSzcx8A

Omgeving


Informatie over het Veenland (Bargerveen)

Beleef het hoogveen in Veenland

Ooit was meer dan de helft van ons land bedekt met ondoordringbaar ‘hoog’veen. In de laatste paar eeuwen is bijna al dit hoogveen afgegraven voor de winning van turf, het zogenaamde ‘bruine goud’. Doordat aan het begin van de 20e eeuw steenkool aan een opmars begon, is in het uiterste zuidoosten van Drenthe een snippertje veen bewaard gebleven.

Dat snippertje is het Bargerveen, in natuurgebied Veenland. Een klein maar bijzonder restant van het ooit 300.000 hectare grote Boertangermoeras. Het veen leeft hier weer. Net als bijna 300 vogelsoorten, zo’n 40 soorten libellen, 30 soorten dagvlinders en bijna 900 nachtvlindersoorten. Je komt er ook adders en vleesetende planten tegen. De stilte is oorverdovend, de leegte en de strekkende meters natuur bijna on-Nederlands.

Meldpunt


Mocht je tijdens de buitenrit met je paard of menwagen ergens tegenaan lopen, zoals een missend paaltje of bordje van de ruiterroute geef dit dan aan ons door. Je kunt een mailtje sturen naar [email protected]. De werkgroep zal dan de melding in behandeling nemen.

Alvast een opmerking vooraf. Wanneer de coronamaatregelen het weer toelaten zal de Veenland Express met enige regelmaat door het gebied rijden. Dit is een dubbeldekker huifkar die getrokken wordt door een tractor. Blijf daarom op de ruiterpaden zodat de paarden niet schrikken van deze combinatie. https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/veenland/op-pad-met-de-veenland-express

Zijn er andere bijzonderheden die gaan over het natuurgebied dan kun je contact opnemen met de boswachter. De boswachter van het Bargerveen is Jans de Vries.

Lees hier meer over Jans de Vries:

Jans de VriesBoswachter059139060

Gebruikersgroep


Al een heel aantal jaren zetten gebruikers van de men- en ruiterroutes van het Bargerveen zich vrijwillig in om de paden toegankelijk te houden.

Een paar keer per jaar is er overleg met Staatsbosbeheer (SBB) wat de werkzaamheden en eventuele knelpunten zijn.
Wanneer er een melding bij de boswachter binnenkomt over bijvoorbeeld het ontbreken van een paaltje of bordje neemt deze contact op met de desbetreffende persoon die voor die route het aanspreekpunt is.  Hierna volgt zo spoedig mogelijk actie.

Verder is er een aantal keer per jaar dat een groep gezamenlijk werkzaamheden uitvoert. Denk bijvoorbeeld aan het snoeien of vlak slepen van de paden. Dit zijn veelal vrijwilligers.

Wil jij je ook inzetten om samen de paden toegankelijk te houden voor zoveel mogelijk paardensport plezier? Sluit je dan aan bij de gebruikersgroep. Stuur een mail naar: [email protected]

Regels voor het buitenrijden in het Bargerveen


Wanneer je met je paard of met paard en wagen buiten gaat rijden gelden er vanzelfsprekend regels. De belangrijkste regel is; gebruik je gezond boeren verstand! Houdt rekening met elkaar en kies altijd voor de meest veilige oplossing.

Regels voor het natuurgebied

* Buiten de ruiterpaden en routes rijden is niet toegestaan. Fiets- en voetpaden kunnen door hoefijzers snel beschadigd raken. Ook kunnen de paarden wegzakken in het veen en daardoor blessures oplopen.
* Als u fiets- en wandelpaden moet oversteken, doet u dat dan stapvoets, om schade zoveel mogelijk te beperken.
* Laat uw paard niet van struiken of bomen eten, deze kunnen giftig zijn en het verstoord de natuur.
* Passeer andere recreanten stapvoets, dit voorkomt ergernis, stofwolken en gevaarlijke situaties.
* Ga niet met uw paard in een ven, om het te laten drinken. Zeldzame planten langs de oevers zijn erg kwetsbaar. Ook kunnen hoeven de bodem beschadigen waardoor een ven lek kan raken. Daarnaast kan het paard wegzakken waardoor de veiligheid van u en uw paard in het geding komen. Open water kan daarnaast bacteriën bevatten die ziektes veroorzaken.
* Vanwege brandgevaar, vragen wij u vriendelijk in het nationaal park niet te roken.
* Houdt uw rustpauzes bij voorkeur op de speciale paardenrustplaatsen. Paarden trekken vaak vliegen aan. Als u de gewone picknickplaatsen gebruikt, is dat niet zo prettig voor de andere gasten.
* Laat geen afval achter in het natuurgebied.

Meer informatie over veilige buitenrijden en rijden in het verkeer vind je op:

Bron: https://www.buitenrijden.nl/tips-tricks/met-je-paard-in-het-verkeer

Paard & Welzijn


Wanneer je met je paard op buitenrit gaat, tref dan maatregelen. Tips hiervoor zijn:

*Bedenk hoe lang de route maximaal zal duren, is het paard in voldoende conditie om deze afstand en duur af te leggen.
*Stap regelmatig tussendoor om de hartslag/ademhaling van je paard weer op het gewenste ritme te brengen.
*Ga elkaar niet inhalen als ruiters zijnde onderling, hierdoor kan een paard onrustig worden.
*Kijk ook eens achterom! Ben je met een groepje, blijf dan goed met elkaar communiceren of ieder nog mee kan komen.
*Pas op met los zand, gaten en plassen op de route. Het paard kan struikelen en tot val komen.
*Draag altijd een cap en geschikte rijkleding.
*Neem een telefoon mee, zodat je kunt bellen wanneer er hulp nodig is.
*In geval van loslopende, agressieve honden, blijf rustig. Draai het paard met het hoofd in de richting van de hond. Wanneer het paard gaat vluchten zal een hond geneigd zijn om in de achterbenen te bijten.
*Neem een zweep mee voor lastige situaties, in geval van uitwijken richting een sloot, kan een zweep soms uitkomst bieden.
*Wees voorzichtig met hoefijzers, deze kunnen schade aanbrengen aan de straat, maar ook erg glad zijn.

Rust en Pleisterplaatsen


Eetgelegenheden


Overnachtingsmogelijkheden