Paardrijden in Drenthe Hondsrug

Stichting Paardenroutes Drenthe

Emmen Sleen


In de regio Emmen – Sleen (Zuidoost Drenthe) rijd je tussen bloeiende heide, rustieke dorpjes, schaapskuddes, hunebedden en vennetjes. Over oneindige zandpaden en door mooie loofbossen.  Het gebied is vrij toegankelijk voor ruiters, maar zij mogen niet op de uitgezette wandelroutes. De regio heeft daarnaast diverse (mini-) campings, vakantieparken, hotels en andere overnachtingsmogelijkheden en je kunt er terecht in een van de vele restaurantjes.

Omgeving


Het gebied Emmen – Sleen is een grote regio in Zuid-Oost Drenthe en omvat een aantal boswachterijen, waaronder Gees(1), Emmen(2) en Sleen(3).

1 = Boswachterij Gees

De boswachterij Gees bevindt zich tussen de dorpen Meppen en Gees. Mooi bewaarde Esdorpen met authentieke riet gedekte boerderijen. In de boswachterij Gees en het aangrenzende bos “de Mepperdennen” rijd je langs vennetjes en heidevelden die doorbroken worden met loofbomen. Aan de oostkant van de boswachterij is er een mooi uitzicht over de lager gelegen open graslanden.

Er zijn een aantal vaste routes en in bepaalde stukken mag je je eigen weg zoeken. Er zijn in ieder geval  volop mogelijkheden om urenlang vrijwel ongestoord te rijden.

 

2 = Boswachterij Emmen

In boswachterij Emmen liggen de oudste bosgebieden van Drenthe: de Emmerdennen, het Valtherbos, het Noordbargerbos en het Oosterbos. Het zijn gevarieerde bossen op stuifzandgronden met cultuurhistorische elementen als hunebedden, karrensporen en grafheuvels. Het Valtherbos en de Emmerdennen vormen een aaneengesloten gebied ten noorden van de stad Emmen en er middenin. Het Oosterbos ligt ten oosten van de stad, in het dorpsgebied van Barger-Compascuum. Het Noordbargerbos ligt aan de westrand van de stad Emmen.

De gebieden bestaan hoofdzakelijk uit bossen, maar er zijn ook enkele hunebedden te vinden, een onderduikershol, grafheuvels, een paar kleinere heidegebieden en enkele speelweiden. Door de hele boswachterij zijn ruiterpaden uitgezet. In de Emmerdennen ligt het hoogste punt van de Hondsrug. Helaas zijn paarden in dit gedeelte niet toegestaan.

3 = Boswachterij Sleenerzand

De stille bossen van Sleenerzand. Toen de eerste mensen zich in het Sleenerzand, in het oosten van Drenthe, vestigden was het nog een oerwoud. Bewoners door de eeuwen heen lieten hun sporen na in deze stille bossen. De kern van het Sleenerzand bestaat uit stille bossen die het domein zijn van tientallen vogelsoorten. Het zuidelijke deel is een oud stuifzandgebied, met hier en daar grillig gevormde jeneverbessen. Op sommige plaatsen doemt opeens een heideveldje of een onverwacht vennetje tussen het zand op. Het is altijd stil in het Sleenerzand.

Het Sleenerzand is het gehele jaar vrij toegankelijk.

 

Regels voor het rijden in dit gebied:

  • Dit gebied is vrij toegankelijk, met uitzondering van de uitgezette wandelroutes.
  • Als je fiets- en/of wandelpaden moet oversteken, doe je dat dan stapvoets, om schade zoveel mogelijk te beperken.
  • Laat je paard niet van struiken of bomen eten.
  • Passeer andere recreanten stapvoets, dit voorkomt ergernis en stofwolken.
  • Ga niet met je paard in een ven, om het te laten drinken. Zeldzame planten langs de oevers zijn erg kwetsbaar.
  • Houd je rustpauzes bij voorkeur op de speciale paardenrustplaatsen.

Meldpunt


Heb je op- en aanmerkingen over het gebied Emmen – Sleen, dan kun je dat melden bij de boswachter Wenda Kloen. Er zal dan zo snel mogelijk aandacht aan worden besteed, en waar nodig actie ondernemen.

Wendy Kloen

[email protected]

Boswachter0591-381324

Overnachtingsmogelijkheden met paard