RUITERROUTE HAVELTERBERG

Vandaag was het moment daar! Op de Havelterberg is het verbod op ruiteren op het Vitens terrein opgeheven. Dankzij de inspanningen van Jantsje Bijmholt van

Staatsbosbeheer

kunnen ruiters hier gebruik maken van een prachtig gebied. Hilda Mulder van het Recreatieschap en de gebruikersgroep hebben hier meteen de ruiterroute doorgetrokken die loopt vanaf de Havelterberg richting het Holtingerveld en vice versa. Jantsje, gebruikersgroep en Hilda: hartelijk dank voor jullie inzet.