Nieuwe men- en ruiterroute volgt sporen desperado’s

Nieuwe men- en ruiterroute volgt sporen desperado’s

Doldersum – Een prachtig plaatje zaterdag in het hart van Doldersum. Daar verwelkomde rond het middaguur wijkmeester Willem Huitema de op een paard gezeten Johannes van den Bosch en andere genodigden en belangstellenden die op de opening van de paardrijroute ‘In het spoor van de Desperado’s’ waren afgekomen.
De nieuwe paardrijroute is een initiatief van Stichting Weldadig Oord mede mogelijk gemaakt door Recreatieschap Drenthe. De route is 27 kilometer lang voert menners en ruiters langs van Noordwolde-Vledderveen-Doldersum-Zorgvlied en volgt de sporen van de ‘desperado’s’.

Deze vluchtelingen uit de Koloniën wilden zich in een ver verleden niet meer aan het strenge regime van de Maatschappij van Weldadigheid onderwerpen. Zij sloegen in het holst van de nacht op de vlucht naar de bossen rondom Vledderveen. Zagen deze deserteurs kans om in één nacht een plaggenhut met rokende schoorsteen te bouwen, dan werd hun aanwezigheid gedoogd. Door het vlechten van manden van wilgentenen konden ze in hun levensbehoefte voorzien.

Weldadig Oord
Op initiatief van Stichting Weldadig Oord is de nieuwe men- en ruiterroute samengesteld. In de stichting zijn meer dan 40 recreatieve en toeristische ondernemers uit de Vrije Koloniën van Weldadigheid verenigd. Zij hebben zich ten doel gesteld om het (meerdaagse) toerisme en de leefbaarheid van het gebied te stimuleren.

Dit gebeurt onder meer door de cultuurhistorische geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling van het gebied van de Vrije Koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid onder een breder publiek meer bekendheid te geven. Hierdoor moet het gebied nog meer op de kaart gezet worden en bezoekers een gastvrij en weldadig verblijf gegeven worden. Dat gebeurt onder meer met het aanbieden van bijzondere arrangementen, routes en beleefactiviteiten.

Bij de overhandiging van de route waren ook wethouder Jack Jongbloed uit Weststellingwerf, Minne Wiersma van de Maatschappij van Weldadigheid en Gerrie Ebbeling van de gemeente Westerveld aanwezig.