Paardrijden in Drenthe

Stichting Paardenroutes Drenthe ontwikkelt visie voor de hippische recreatie in Drenthe

Stichting Paardenroutes Drenthe neemt het initiatief om een visie en een uitvoeringsagenda te ontwikkelen voor de toekomst van hippische recreatie in Drenthe. Drenthe, de Oerprovincie van Nederland, is een aantrekkelijk gebied voor de recreatieve ruiter en menner door de prachtige en ongerepte natuur. Inwoners en toeristen maken gebruik van de aanwezige ruiter- en menroutes. Drenthe is niet alleen dé wandel- en fietsprovincie, maar vooral ook dé paardenprovincie van Nederland. Het is daarom van belang om het netwerk van ruiter- en menroutes up to date, aantrekkelijk en toegankelijk te houden.

Kansen
Investeren in hippische recreatie in Drenthe creëert kansen voor ondernemers met overnachtingslocaties, paardenverhuur en horeca. Daarnaast levert het een bijdrage aan natuurbeleving, ontspanning en een hogere sportparticipatie voor kinderen en volwassenen.

Inhoud visie
De visie op hippische recreatie en de uitvoeringsagenda gaan, in de lijn van de eerder ontwikkelde mountainbike- en wandelvisie voor Drenthe, de volgende elementen bevatten:

  • Attractieve infrastructuur en goede voorzieningen: goed onderhouden en veilige ruiter- en menroutes met rust- en pleisterplaatsen langs de routes en goed bereikbare parkeerplaatsen voor paardentrailers.
  • Toekomstbestendig beheer van de ruiter- en menroutes: een financieringsmodel voor structureel beheer en onderhoud gecombineerd met de inzet van vrijwilligers in gebruikersgroepen per regio.
  • Goede informatievoorziening (digitaal en informatiepanelen) en promotie van de ruiter- en menroutes voor inwoners van Drenthe en daarnaast promotie van Drenthe als paardenprovincie voor toeristen.
  • Goede markering langs de ruiter- en menroutes.
  • Uitbreiding van de aansluiting van ruiter- en menroutes op elkaar.
  • Constructieve en prettige samenwerkingsvormen op het gebied van ontwikkeling en onderhoud van de ruiter- en menroutes tussen Stichting Paardenroutes Drenthe, gebruikers, hippische en recreatieondernemers, terreineigenaren, zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, KNHS Drenthe, gemeenten en Provincie Drenthe.

Steun
Het ontwikkelen van de visie en uitvoeringsagenda wordt mede mogelijk gemaakt door steun van de provincie Drenthe en Recreatieschap Drenthe.