Gebruikersgroep Ruiters en Menners Dwingelderveld

Verslag Adopteer-je-route dag Dwingelderveld 12 november 2022

De Gebruikersgroep Ruiters en Menners van het Dwingelderveld hield op 12 november 2022 de halfjaarlijkse Adopteer-je-route dag.

Een kort verslag van Jantsje Bijmholt, coördinator van de Gebruikersgroep, en voorzitter Hilda Mulder: Rond 8.15 uur waren de boswachter van Staatsbosbeheer en de organisatoren aanwezig bij de werkschuur van Staatsbosbeheer te Lhee voor de voorbereidingen voor deze dag, waaronder materiaal en palen klaar leggen, koffie en theezetten, presentatielijst neerleggen.

Onder een werkelijk stralende opkomende zon druppelden 20 deelnemers binnen om alvast de presentielijst te tekenen en een lunchpakket samen te stellen. Oude vertrouwde gezichten die wisten wat er ging gebeuren en ook weer nieuwe deelnemers: leuk om elkaar te ontmoeten en een gezamenlijk gevoel te krijgen om de klus te klaren. Extra waren de aanwezigheid van een fotograaf (voor reportage Bit & Cap),  KNHS  recreatiemedewerker, de voorzitter van de Stichting Paardenroutes Drenthe en het hoofd Routebureau van Recreatieschap Drenthe. Zij hielpen deze dag mee. Na de gezamenlijke groepsfoto ging iedereen aan de slag met zijn of haar deel van de werkzaamheden van deze dag.

Wat is er gedaan?

  • De groene dagroute is door twee mensen nagereden op controle en vervanging palen, snoei overhangende takken en controle veiligheid opstapblokken bij de hekken.
  • De rode dagroute is door twee mensen nagereden op controle.
  • De blauwe dagroute is door twee mensen nagereden op controle. Bij deze route zijn enkele palen die standaard omver worden gereden bij hoeken en onoverzichtelijke kruispunten vervangen door dikkere palen.
  • Deze keer zijn ook de aanrijroutes vanuit de dorpen (de zwarte routes) meegenomen ter controle en eventueel pictogram aanvullingen. We waren blij met de opmerkzaamheid op deze routes van hippische toeristen die aangaven dat er enkele bordjes misten.
  • De groen witte route is door vier mensen gecontroleerd, gesnoeid en er zijn palen vervangen en de veiligheid van de opstapblokken is gecontroleerd. Verder zijn er nieuwe opstapblokken bij een hek geplaatst.
  • De aanbindplaatsen bij Theehuys Anserdennen zijn opgeknapt. De begroeiing is weggesnoeid. Daarnaast is er een attentiebord en een bord bij de aanbindplaatsen zelf neergezet. Het zand is ook weer volledig aangevuld. De werkzaamheden waren nog niet klaar of de eerste groep ruiters maakte er meteen gebruik van. Eén van deze ruiters is ook gelijk lid geworden van de Gebruikersgroep.
  • De aanbindplaatsen bij Spier zijn ook rondom flink gesnoeid, ook het toegangspad er naartoe. De omheining van deze aanbindplaatsen zijn voor een groot deel vervangen door nieuw stevig paalwerk. De hele omheining is afsluitbaar met balken, eventueel kan/kunnen paarden loslopen als dat gewenst is.

Hilda Mulder kijkt terug op een fantastische werkdag waar weer een hele hoop werk is verzet. “We bedanken Staatsbosbeheer voor de medewerking, de locatie, de koffie en het gebruik van het materiaal. En natuurlijk dank aan Recreatieschap Drenthe en Stichting Paardenroutes Drenthe. We kijken nu alweer uit naar de volgende Adopteer-je-Routedag op 11 maart 2023.”

Geef je op via deze link

Ruiter- en menroutes Drenthe, aanbindplaats Theehuys Anserdennen, Gebruikersgroep Dwingelderveld

Aanbindplaats Theehuys Anserdennen voor (zomer 2022)

Ruiter- en menroutes Drenthe, aanbindplaats Theehuys Anserdennen, Gebruikersgroep Dwingelderveld

Aanbindplaats Theehuys Anserdennen na opknapbeurt (november 2022)

Ruiter- en menpaden Drenthe, Gebruikersgroep Dwingelderveld, Vrijwilligerswerk, Aanbindplaats Spier

Aanbindplaats/paddock Spier na opknapbeurt (november 2022)

Ruiter- en menroutes Drenthe, Gebruikersgroep Dwingelderveld

Palen en bordjes vervangen tijdens de Adopteer je Routedag november 2022