Maak van Drenthe dé paardenprovincie van Nederland

Donderdag 26 januari ontvingen gedeputeerde Henk Brink en Bas Luinge, voorzitter van Recreatieschap Drenthe, het eerste exemplaar van de visie en uitvoeringsagenda voor de hippische recreatie in Drenthe uit handen van Marjolein van Tiggelen, voorzitter Stichting Paardenroutes Drenthe. Met de visie en de uitvoeringsagenda geeft de Stichting een aanzet om de droom te realiseren dat Drenthe de meest aantrekkelijke provincie van Nederland wordt voor paardrijden en mennen voor zowel inwoners als bezoekers.

“Drenthe is aantrekkelijk voor wandelaars en fietsers, maar ook dé bestemming voor paardenliefhebbers”, aldus Brink. “De vrijetijdssector is van groot economisch belang voor onze provincie. Ondernemers met hippische recreatiebedrijven dragen hieraan bij met de organisatie van buitenritten voor toeristen, paardenvakanties en ponykampen. De provincie ondersteunt de visie en denken graag mee om hieraan een vervolg te geven.”

Bas Luinge, voorzitter Recreatieschap Drenthe, roept alle betrokken partijen op om een steentje bij te dragen aan de uitvoering van de visie. “Om de ruiters en menners door de mooie gebieden van Drenthe te leiden én te voorkomen dat ze verdwalen, is het cruciaal dat er aparte paardenroutes en voorzieningen zijn, voor nu en voor de toekomst. Dit draagt bij aan de leefbaarheid, geluk en gezondheid van paardrijdende en mennende inwoners van Drenthe en dat geldt natuurlijk ook voor de recreanten die onze provincie bezoeken.”

Overhandiging visie voor de hippische recreatie in Drenthe

Overhandiging visie voor de hippische recreatie in Drenthe. Vlnr Marjolein van Tiggelen (voorzitter Stichting Paardenroutes Drenthe), Henk Brink (gedeputeerde), Bas Luinge (voorzitter Recreatieschap Drenthe), Martin Bottelier (manege Les Chevaux), Spikkel en ruiter Nienke (manege Les Chevaux). Fotografie Renée Bottelier.

Drenthe, Oerprovincie van Nederland en nummer twee provincie op het gebied van paardenbezit, beschikt over prachtige gebieden met natuur en landschappen voor de recreatieve ruiter en menner. Investeren in hippische recreatie in Drenthe creëert kansen voor ondernemers met overnachtingslocaties, paardenbedrijven en horeca. Daarnaast levert het een bijdrage aan beleving van natuur en landschap, ontspanning, welzijn en een hogere sportparticipatie. Stichting Paardenroutes Drenthe zou hier optimale ruiter- en menvoorzieningen aan toegevoegd zien en heeft daarom het initiatief genomen een visie en uitvoeringsagenda te ontwikkelen voor de toekomst van de hippische recreatie in Drenthe. “In de uitvoeringsagenda 2023 – 2026 staan de concrete acties benoemd om ervoor te zorgen dat ruiters en menners voor nu en de toekomst optimaal kunnen genieten van de Drentse natuur. Dat kunnen wij niet alleen. Daarvoor zijn financiële middelen, organisatiekracht én goede structurele samenwerking nodig met terreinbeherende organisaties, overheden, hippische ondernemers en ruiters en menners. We zijn dan ook blij met de ondersteunende woorden van Henk Brink en Bas Luinge en gaan op korte termijn met de betrokken partijen in overleg om een vervolg te geven aan de visie”, aldus Van Tiggelen.

De visie en de uitvoeringsagenda zijn tot stand gekomen met medewerking van ruiters en menners en vertegenwoordigers van Marketing Drenthe, Drentse gemeenten, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de KNHS en door steun en medewerking van de provincie Drenthe en Recreatieschap Drenthe.